اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 409
تعداد پذیرش 157
تعداد پذیرش بدون داوری 10
تعداد عدم پذیرش 150
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 89

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 230
تعداد مشاهده مقاله 434773
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 129750
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 2 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 95 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 258 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 121 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 80 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 18 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 78 روز
درصد پذیرش 38 %