کلیدواژه‌ها = خاقانی
تعداد مقالات: 9
1. تحلیل زمینه ای نوستالژیک در اشعار خاقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1395

افسانه سعادتی


2. شیوه‌ی بینابین در غزل: نگاهی به غزل‌های عاشقانه‌ی خاقانی

دوره 8، شماره 26، بهار 1397، صفحه 35-54

نصراله امامی؛ قدرت اله ضرونی


3. بررسی تأثیرپذیری خاقانی از شاهنامة فردوسی در مضامین مدح و مفاخره

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 69-86

حسین مسجدی؛ امین قلی زاده


4. نقدی بر کتاب «خاقانی شروانی نکته‌ها از گفته‌ها» نوشتۀ دکتر برات زنجانی

دوره 7، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 37-48

سیدجواد مرتضایی؛ اکبر حیدریان


5. چهرة زنان در دیوان خاقانی

دوره 5، شماره 14، بهار 1394، صفحه 29-44

احمد گلی؛ فرنیا صفدرپور


6. عدم آشنایی خاقانی با موسیقی سنتی

دوره 4، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 49-58

فیروز فاضلی؛ ایران نژاد نجف آبادی مجید


7. تنوع مشبه به در قصاید خاقانی و انوری

دوره 2، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 87-109

مهدی ماحوزی؛ ابوالقاسم رضائیان


8. بازتاب مقامات دهگانۀ عرفانی در دیوان خاقانی

دوره 2، شماره 2، بهار 1391، صفحه 41-56

عطا محمد رادمنش؛ زهرا کریم زاده شوشتری نژاد


9. بررسی تطبیقی جلوة معشوق در غزلیات خاقانی و سعدی

دوره 2، شماره 2، بهار 1391، صفحه 95-106

مهرعلی یزدان پناه؛ روجا عدنانی