فرایند داوری تخصصی

فرآیند داوری تخصصی برای فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی طی مراحل زیر انجام می‌گیرد.

ارزیابی اولیه توسط سردبیر.

در این مرحله، مقاله از لحاظ ترکیب و ساختار بررسی می‌شود و در صورتیکه مورد تایید واقع شد در مرحله بعد سردبیر بررسی می‌کند که این مقاله به اندازه کافی ابتکاری، اصیل و در گستره‌ی موضوعی فصلنامه باشد و کاستی‌های اساسی در نگارش آن دیده نشود. در غیر این‌صورت، این مقاله ممکن است بدون بررسی بیشتر رد شود.

ارسال دعوتنامه به داوران.

در این مرحله از افرادی توانا و مجرب متخصص در حوزه موضوعی مجله که فاقد هرگونه تعارض منافع شناخته شوند جهت داوری مقاله دعوت می‌گردد. تعداد این افراد برای مقاله‌ها مختلف متغیر است. معمولاً برای جلوگیری از طولانی شدن زمان انتظار نویسنده، حداقل دو داور و حداکثر سه داور برای هر مقاله دعوت می‌شود.

پاسخ به دعوتنامه

داوران پس از بررسی دعوت‌نامه با توجه به توانایی، تجربه و علایقشان نسبت به پذیرش یا رد دعوت‌نامه اقدام می‌نمایند. درصورت عدم پذیرش می‌توانند نسبت به پیشنهاد افراد مستعد جهت داوری نیز اقدام نمایند.

نقد و بررسی مقاله

داوران زمان کافی را برای مطالعه و بررسی مقاله صرف می‌کنند. درصورتی که در اولین مطالعه مشکلات جدی و عدیده مشاهده گردد، داور می‌تواند نسبت به رد مقاله اقدام کند. در غیر این‌صورت، به بررسی بیشتر مقاله می‌پردازد و هم‌چنین یادداشتی از بررسی دقیق مقاله و راه‌های مشخصی برای رفع خطاهای احتمالی موجود در مقاله نیز به صورت هم‌زمان تهیه می‌گردد. در نهایت نتیجه بررسی‌ها به همراه نظر نهایی رد Reject یا تایید Accept و یا درخواست بررسی مجدد مقاله Revise  به نویسنده اعلام می‌شود.

بررسی نظرات داوران.

سردبیر جهت اخذ تصمیم نهایی، نظرات داوران را بررسی نموده و در صورتی‌که اختلاف نظر قابل توجهی در آرا وجود داشته باشد، نسبت به دعوت تعداد بیشتری از داوران اقدام می‌کند.

اعلام نتیجه به نگارنده مقاله.

سردبیر، نتیجه و تصمیم نهایی را به همراه نکات بررسی شده توسط داوران به نگارنده مقاله ارسال می‌کند نام داوران محرمانه می‌باشد و نگارنده نام داور یا داوران مقاله خود را نمی‌داند.

مراحل نهایی.

اگر مقاله پذیرفته شود، اقدامات لازم جهت انتشار آن صورت می‌گیرد. در صورتی‌که مقاله رد یا جهت بررسی مجدد به نگارنده مقاله ارسال گردد، وی می‌تواند با توجه به کامنت‌های ارزشمند داوران نسبت به بهبود مقاله اقدام نماید. هم‌چنین پس از اصلاح مقاله، نتیجه جهت بررسی مجدد به داوران ارسال می‌شود.

روش داوری تخصصی در این فصلنامه روش دوسو کور (Double blind) میباشد.

در این روش، داوران و نویسندگان از هویت یک‌دیگر بی‌اطلاع هستند، این روش بیشتر در ارزیابی تخصصی مقالات علوم اجتماعی و انسانی رایج است.