فصلنامة علمی- تخصصی مطالعات زبان و ادبیات غنایی به منظور رشد و گسترش ادب فارسی و فرهنگ ایرانی- اسلامی، تازه‌های پژوهشی صاحب‌نظران زبان و ادبیات فارسی را با رویکرد ادبیات غنایی را منتشر می‌کند تا در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرد. بنابراین مقالات ارسالی باید شرایط زیر را دارا باشند:

 

الف. اهداف و خطّ مشی فصلنامه

فصلنامۀ مطالعات زبان و ادبیات غنایی، نشریۀ تخصصی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد است که به منظور رشد و اعتلای فرهنگ، زبان و ادب فارسی در حوزۀ متون کهن و معاصر با محوریت ادبیات غنایی منتشر می‌شود. اصالت و نوآوری از مهمترین اصول و مبانی نگارش و چاپ مقالات در این فصلنامه است که اهدافی چون طرح موارد زیر را دنبال می‌کند:

  1. نقد و تحلیل علمی متون کهن غنایی زبان فارسی؛

  2. آسیب شناسی و تحلیل انتقادی پژوهش‌های غنایی؛

  3. بررسی ویژگی‌های سبکی، زبانی و زبانشناختی متون با رویکرد غنایی؛

  4. پژوهش‌های غنایی تطبیقی در حوزۀ ادب غنایی؛

  5. کاربست نظریه‌های ادبی در متون ادب غنایی؛

  6. بررسی زیباشناختی متون ادبی غنایی.

این نشریه با خط مشی نقد آرای صاحب‌نظران و انعکاس یافته‌های تازۀ علمی پژوهشگران حوزۀ زبان و ادبیات غنایی فارسی بنیان نهاده شده است و در پی آن است که تازه‌های علمی در زمینۀ ادبیات غنایی را به جامعۀ دانشگاهی و علاقه‌مندان این حوزه‌ها معرفی و ارائه کند.

 

ب. شرایط علمی مقالات

1. مقاله باید دارای اصالت و نوآوری (Original research)، تحلیلی و نتیجه کاوشهای نویسنده یا نویسندگان باشد.

2. در نگارش مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت شود و از منابع معتبر و اصیل استفاده شده باشد.

توضیح: مقاله پس از دریافت، نخست در شورای نویسندگان بررسی و ارزیابی می‌شود و در صورت داشتن شرایط لازم،‌ برای داوران ارسال می‌گردد. پس از وصول دیدگاه‌های داوران در صورت کسب امتیازات کافی و پذیرش آن، در نوبت چاپ قرار می‌گیرد.

ج. شرایط نگارش

1. مقاله باید از جهت نگارش ساختاری محکم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت در آن رعایت شود.

2. عنوان مقاله باید کوتاه و گویا باشد.

3. نام مؤلف با مؤلفان همراه با درجة علمی، نشانی محل کار و نشانی اینترنتی (Email) ذکر شود. (ذکر شمارۀ تلفن مسؤول مکاتبات لازم است)

4. چکیدة فارسی حداکثر پانزده سطر (150 تا 200 کلمه) باشد.

5. کلیدواژة فارسی حداکثر شش کلمه باشد.

6. مقاله باید دارای مقدمة روشن و دقیق باشد چنانکه خواننده را برای ورود به مبحث اصلی آماده سازد.

7. بیان پیشینة تحقیق از دیگر شرایط مقاله است.

8. در متن اصلی مقاله باید موضوع به طور روشن تحلیل شود.

9. مقاله باید دارای نتیجه‌گیری دقیق باشد.

10. چکیدة انگلیسی حداکثر پانزده سطر (150 تا 200) کلمه باشد و این چکیده زیر چکیده فارسی در یک صفحه تنظیم شود.

11. کلیدواژة انگلیسی حداکثر شش کلمه باشد.

12. نام نویسنده و درجة علمی و محل کار به لاتین ذکر شود.

13. ارجاعات متن باید داخل کمانک به ترتیب نام نویسنده، سال و صفحه ذکر شود؛ مثال: (زرین‌کوب، 1372: 254).

14. منابع پایانی باید به ترتیب زیر ذکر شود:

 

 شیوه ارجاع دهی به منابع در این مجله به روش APA می‌باشد.

 

د. ترتیب منابع

کتاب

نام‌خانوادگی (نام اشهر)، نام، سال انتشار (درون کمانک)، نام کتاب Bold شود، نام مترجم یا مصحح، شهر محل نشر: نام ناشر، نوبت چاپ.

نشریه

نام خانوادگی (نام اشهر)، نام، سال انتشار (درون کمانک)، عنوان مقاله درون گیومه نام نشریه  Boldشود، شماره، دوره، صفحات مقاله (از ص تا ص).

مجموعه مقالات

نام خانوادگی، نام، سال انتشار (درون کمانک)، عنوان مقاله درون گیومه، نام گردآورنده یا ویراستار، نام مجموعه مقالات Bold شود، محل نشر، نام ناشر، شماره صفحات مقاله (از ص تا ص).

پایگاه‌های اینترنتی

نام خانوادگی، نام (آخرین تاریخ)، عنوان موضوع (درون گیومه)، نام و نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک.

لوح فشرده

نام خانوادگی، نام، سال انتشار (درون کمانک)، عنوان درون گیومه، نام لوح فشرده Bold شود، محل نشر: نام ناشر.

15- مقاله باید حداکثر 20 صفحه، هر صفحه در 30 سطر، طول سطرها 15 سانتی‌متر و فاصله بین سطرها 1 سانتی‌متر تنظیم شود.

16- مقاله باید تحت برنامه word xp با قلم Lotus اندازه 13 در پایگاه مجله به نشانی www.lyriclit.iaun.ac.ir بارگذاری شود.

17- اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ترکیبات خارجی بلافاصله پس از فارسی آن، داخل کمانک در متن مقاله ذکر شود.

18- مقالات مستخرج از پایان نامه باید تأیید استاد راهنما را همراه داشته باشد.

19- مقاله نباید در هیچ مجله یا همایشی ارائه شده باشد.

15- منابع فارسی به زبان انگلیسی ترجمه و در زیر منابع فارسی درج گردد.