اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 406
تعداد پذیرش 151
تعداد پذیرش بدون داوری 10
تعداد عدم پذیرش 149
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 88

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 227
تعداد مشاهده مقاله 431686
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 128115
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 2 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 97 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 265 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 121 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 81 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 18 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 75 روز
درصد پذیرش 37 %