آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 481
تعداد پذیرش 185
تعداد عدم پذیرش 179

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 40
تعداد مقالات 256
تعداد مشاهده مقاله 476762
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 149364
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 2 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 87 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 235 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 72 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 90 روز
درصد پذیرش 38 %