اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 451
تعداد پذیرش 170
تعداد پذیرش بدون داوری 10
تعداد عدم پذیرش 163
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 101

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 241
تعداد مشاهده مقاله 449220
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 138277
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 2 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 90 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 242 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 121 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 75 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 17 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 80 روز
درصد پذیرش 38 %