اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 463
تعداد پذیرش 172
تعداد پذیرش بدون داوری 10
تعداد عدم پذیرش 170
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 106

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 244
تعداد مشاهده مقاله 457508
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 141526
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 2 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 90 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 240 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 121 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 73 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 16 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 80 روز
درصد پذیرش 37 %