پرسش‌های متداول

قصد ارسال مقاله به نشریۀ مطالعات زبان و ادبیات غنایی دارم، از کجا مطمئن باشم در حوزه تحقیقی این نشریه می گنجد؟

اگر تحقیق شما علمی و پژوهشی و بدیع و نوآورانه در زمینة مسایل و مباحث مربوط به آثار منظوم و منثور عاشقانه، عارفانه، سوگ­نامه­، سروده­های آیینی و دینی، مدیحه، هجونامه، غزل، تغزل، ترانه، مفاخره، مناجات و همۀ اشعاری که به نوعی به عواطف و احساسات بشری گره می­خورند و در نوع ادبی غنایی می­گنجند، به­ویژه با رویکردی انتقادی، کاربست نظریه­های ادبی و نقد آثار غنایی به انتشار فصلنامۀ «زبان و ادبیات غنایی» می­گنجد، می توانید مقاله خود را ارسال فرمایید.   • ضمناً از اهداف ویژۀ این نشریه:

  • شناسایی و معرفی غزلسرایان معاصر و نقد آثار ایشان،

  • آسیبشناسی پژوهش های نوع ادبی غنایی،

  • بومیسازی نظریهها و روشهای نقد ادبی،

  • و تحلیل آثار غنایی در زمینۀ ادبیات تطبیقی است.


 


 


 


ضمناً از اهداف ویژۀ این نشریه:


 


 


 


شناسایی و معرفی غزل­سرایان معاصر و نقد آثار ایشان،


 


 


 


آسیب­شناسی پژوهش های نوع ادبی غنایی،


 


 


 


بومی­سازی نظریه­ها و روش­های نقد ادبی،


 


 


 


و تحلیل آثار غنایی در زمینۀ ادبیات تطبیقی است.

نشریۀ مطالعات زبان و ادبیات غنایی کجا نمایه می شود؟

این نشریه در بانک ها و نمایه نامه های مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری(ISC)، بانک اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، و بانک اطلاعات نشریات ایران (Magiran) و بانک اطلاعات پایگاه مجلات تخصصی نور( Noormags)  نمایه می گردد.

نشریۀ مطالعات زبان و ادبیات غنایی به صورت چاپی یا الکترونیکی منتشر می شود؟

خیر، فعلاً مقالات این نشریه در قالب نسخه الکترونیکی و دسترسی آزاد منتشر می شود.

آیا این نشریه "راهنمای نویسندگان" دارد؟

آری. نشریه "راهنمای نویسندگان" دارد. در صفحه اصلی می توانید شیوه نامۀ مجله را مطالعۀ فرمایید و سپس مقاله را بارگذاری کنید، چرا که در غیر این صورت بازگشت داده می شود.

تعداد صفحات مقاله محدودیتی دارد؟

تعداد صفحات مقاله نباید از 20 صفحۀ A4 تایپ شدۀ 24 سطری تجاوز نماید. مقاله باید باword 2007 به بالا با قلم ب لوتوس 13 حروف نگاری گردد. حاشیه از بالا و پایین صفحه 5.2 و از راست و چپ 4.2 سانتی متر باشد.

فرایند داوری چقدر زمان می برد؟

هیئت تحریریه خود را ملزم می داند که فرایند داوری مقالات تا جای ممکن کمتر زمان باشد. لذا به داوران یادآوری لازم انجام می گردد. در کل فرایند داوری و تشکیل شورای نویسندگان حدوداً چهار ماه زمان می برد.

آیا این نشریه هزینه چاپ دریافت می کند؟

آری

میزان پذیرش مقالات چقدر است؟

حدود 36%

آیا می توان بیش از یک مقاله در یک شماره چاپ کرد؟

خیر

حق چاپ در این نشریه به چه صورت است؟

تمام حقوق مادی مربوط به انتشار این مقاله (صرفاً انتشار مقاله و نه محتوای مقاله) متعلق به نشریۀ مطالعات زبان و ادبیات غنایی است و نشریه در انتشار مقاله به هر صورت (نسخه کاغذی، آنلاین، لوح فشرده، نمایه های بین المللی و داخلی و ...) اختیار تام دارد.

نوبت چاپ نشریه چگونه است؟

این نشریه فصلنامه است لذا هر سه ماه یک شماره چاپ می شود.

در صورت پذیرش مقاله، چه زمانی می توان گواهی پذیرش گرفت؟

گواهی پذیرش مقاله پس از انجام اصلاحات، تأیید داوران، تأیید سردبیر و تشکیل شورای نویسندگان و امضای ایشان صادر می گردد.