نشانی: اصفهان- نجف آباد- بلوار دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد- معاونت پژوهش و فناوری- دفتر مجلات- کد پستی 8514143131

شماره تماس: 42292512-031, 42292165-031 ساعت‌های حضور مدیر مسئول: سه شنبه- چهار شنبه- پنج شنبه ساعت 11-13

نمابر: 42291110-031, 42291008-031

پست الکترونیکی: ajournals@yahoo.com

lyriclit@iaun.ac.ir

پست الکترونیکی مدیرمسئول نشریه: najafdan@gmail.com

آدرس تارنمای نشریه: lyriclit.iaun.ac.ir


فقط چهار کاراکتر انتهایی را وارد کنید.
CAPTCHA Image