اهداف و چشم انداز

هدف از انتشار این نشریه، اعتلا و گسترش دامنۀ پژوهش‌های علمی در حوزۀ ادب غنایی، معرفی دستاوردهای علمی و پژوهشی بدیع و نوآورانه در زمینة مسایل و مباحث مربوط به آثار منظوم و منثور عاشقانه، عارفانه، سوگ‌نامه، سروده‌های آیینی و دینی، مدیحه، هجونامه، غزل، تغزل، ترانه، مفاخره، مناجات و همۀ اشعاری که به نوعی به عواطف و احساسات بشری گره می‌خورند و در نوع ادبی غنایی می‌گنجند، به‌ویژه با رویکردی انتقادی، کاربست نظریه‌های ادبی و نقد آثار غنایی است.

از دیگر اهداف این فصلنامه، شناساندن فعالیت‌های علمی و پژوهشی در زمینۀ ادب غنایی، انتشار گزارش تحقیقات همکاران دانشگاهی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دیگر پژوهشگران و علاقه‌مندان به این حوزه در داخل و خارج از کشور است. از اهداف ویژۀ این نشریه، شناسایی و معرفی غزل‌سرایان معاصر و نقد آثار ایشان، آسیب‌شناسی پژوهش‌های نوع ادبی غنایی، بومی‌سازی نظریه‌ها و روش‌های نقد ادبی، تحلیل آثار غنایی در زمینۀ ادبیات تطبیقی است.

چشم انداز این نشریه، تبادل نظر فعالانه با پژوهشگران بین المللی در زمینۀ ادب غنایی، ایجاد زمینه‌های مشترک تحقیقاتی با دانشگاه‌های فعال در این حوزه و انتشار نشریه به یک یا دو زبان بین المللی است.