هدف از انتشار این نشریه، اعتلا و گسترش دامنۀ پژوهش‌های علمی در حوزۀ ادب غنایی، معرفی دستاوردهای علمی و پژوهشی بدیع و نوآورانه در زمینة مسایل و مباحث مربوط به آثار منظوم و منثور عاشقانه، عارفانه، سوگ‌نامه، سروده‌های آیینی و دینی، مدیحه، هجونامه، غزل، تغزل، ترانه، مفاخره، مناجات و همۀ اشعاری که به نوعی به عواطف و احساسات بشری گره می‌خورند و در نوع ادبی غنایی می‌گنجند، به‌ویژه با رویکردی انتقادی، کاربست نظریه‌های ادبی و نقد آثار غنایی است.

از دیگر اهداف این فصلنامه، شناساندن فعالیت‌های علمی و پژوهشی در زمینۀ ادب غنایی، انتشار گزارش تحقیقات پژوهشگران و علاقه‌مندان به این حوزه در داخل و خارج از کشور است. از اهداف ویژۀ این نشریه، شناسایی و معرفی غزل‌سرایان معاصر و نقد آثار ایشان، آسیب‌شناسی پژوهش‌های نوع ادبی غنایی، بومی‌سازی نظریه‌ها و روش‌های نقد ادبی، تحلیل آثار غنایی در زمینۀ ادبیات تطبیقی است.

چشم انداز این نشریه، تبادل نظر فعالانه با پژوهشگران بین المللی در زمینۀ ادب غنایی و ایجاد زمینه‌های مشترک تحقیقاتی با مراکز تحقیقاتی فعال در این حوزه می‌باشد.