فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، به منظور اعتلا و گسترش دامنۀ پژوهش‌های علمی در حوزۀ ادب غنایی از سال 1391 آغاز به کار نموده است. انتشار دستاوردهای علمی و پژوهشی بدیع و نوآورانه در زمینه مسائل و مباحث مربوط به آثار منظوم و منثور عاشقانه، عارفانه، سوگ‌نامه، سروده‌های آیینی و دینی، مدیحه، هجونامه، غزل، تغزل، ترانه، مفاخره، مناجات و همۀ اشعاری که به نوعی به عواطف و احساسات بشری گره می‌خورند و در نوع ادبی غنایی می‌گنجند، به‌ویژه با رویکردی انتقادی، کاربست نظریه‌های ادبی و نقد آثار غنایی از جمله برنامه‌های این فصلنامه می‌باشد.

فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی در پایگاه های استنادی و اطلاعاتی بین المللی نظیر ، DOAJ، SID و Google Scholar  نمایه شده است. فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی آماده دریافت و بررسی مقالات ارزنده­ حاصل از پژوهش­های کیفی و کمی پژوهشگران و استادان این حوزه می باشد و مقالات را پس از داوری های مشارکتی و اخذ پذیرش به چاپ می رساند. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ  اخلاق در انتشار(COPE) می باشد.

این نشریه از شماره اول سال ۱۳۹۱ تا شماره ۲۰ پاییز ۱۳۹۵ با عنوان دردری و از زمستان ۱۳۹۵ با عنوان مطالعات زبان و ادبیات غنایی منتشر شده است.

 

 

محورهای مجله

 

  • مبانی تاریخی و فرهنگی در آثار غنایی
  • مطالعات فرهنگ عامه در آثار غنایی
  • پیشینه شناسی ادب غنایی
  • نقد و تحلیل انتقادی منظومه های غنایی
  • نقد و تحلیل انتقادی آثار منثور غنایی
  • ادب غنایی در حوزۀ آثار کودک و نوجوان
  • زن سروده‌­ها و جایگاه آن در ادب غنایی
  • شناسایی و معرفی غزل­سرایان معاصر و نقد آثار ایشان،
  • مطالعات تاریخ ادبیات غنایی
  • آسیب‌­شناسی پژوهش های نوع ادبی غنایی شامل:
  • آسیب­شناسی نقد و نظریه های ادبی در آثار غنایی
  • آسیب­‌شناسی رویکردهایی همچون سبک شناسی، مطالعات تحلیل ساختار و محتوا و مانند آن
  • بومی‌­سازی نظریه‌­ها و روش­های نقد ادبی در آثار غنایی
  • به‌­روزآوری مبانی نظری ادب غنایی
  • تحلیل آثار غنایی در زمینۀ ادبیات تطبیقی.

 

با عنایت به تأکید معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه‌ آزاد اسلامی به اهمیت استفاده از علوم انسانی اسلامی و دربردارنده نفوذ اصول حکمت اسلامی در سایر علوم، و با توجه به لزوم چاپ یک مقاله با موضوع حکمی سازی (حکمت اسلامی) در هر شماره از مجله در راستای سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی، چنانچه نویسندگان مقالات خود را در موضوعات زیر ارسال نمایند، در اولویت داوری قرار می‌گیرند.

حکمی سازی و مبانی فرهنگی در آثار غنایی

مطالعات فرهنگ عامه در آثار غنایی از نگاه حکمت اسلامی

پیشینه شناسی ادب غنایی در انگاره‌های حکمت اسلامی

نقد و تحلیل انتقادی آثار منظومه‌ و منثور غنایی بر پایه مولفه‌های حکمت اسلامی

حکمت اسلامی و نقد

حکمی‌سازی دینی و ادب غنایی در حوزۀ آثار کودک و نوجوان

زن سروده‌­ها و جایگاه آن در ادب غنایی در پرتو حکمت اسلامی

شناسایی و معرفی غزل‌سرایان معاصر و نقد آثار ایشان با نگاهی به حکمت اسلامی

آسیب‌شناسی پژوهش‌های نوع ادبی غنایی بر مبنای حکمت اسلامی شامل:

آسیب‌شناسی نقد و نظریه های ادبی در آثار غنایی

آسیب‌شناسی رویکردهایی همچون سبک شناسی، مطالعات تحلیل ساختار و محتوا و مانند آن

بومی‌سازی نظریه‌ها و روش‌های نقد ادبی در آثار غنایی با نگاهی به آموزه‌های حکمی اسلامی

به‌روزآوری مبانی نظری ادب غنایی با تاکید بر حکمت اسلامی

تحلیل آثار غنایی در زمینۀ ادبیات تطبیقی در پرتو حکمت اسلامی