درباره نشریه

فصلنامه « مطالعات زبان و ادبیات غنایی» با رویکرد ادبیات ادبیات غنایی، نشریه تخصصی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد است که به منظور رشد و اعتلای فرهنگ و زبان و ادب فارسی بوی‍ژه در حوزه ادب غنایی منتشر می شود.

 

محورهای مجله

 

 • مبانی فرهنگی در آثار غنایی
 • مطالعات فرهنگ عامه در آثار غنایی
 • پیشینه شناسی ادب غنایی
 • نقد و تحلیل انتقادی منظومه های غنایی
 • نقد و تحلیل انتقادی آثار منثور غنایی
 • ادب غنایی در حوزۀ آثار کودک و نوجوان
 • زن سروده­ها و جایگاه آن در ادب غنایی
 • شناسایی و معرفی غزل­سرایان معاصر و نقد آثار ایشان،
 • آسیب­شناسی پژوهش های نوع ادبی غنایی شامل:
 • آسیب­شناسی نقد و نظریه های ادبی در آثار غنایی
 • آسیب­شناسی رویکردهایی همچون سبک شناسی، مطالعات تحلیل ساختار و محتوا و مانند آن
 • بومی­سازی نظریه­ها و روش­های نقد ادبی در آثار غنایی
 • به­روزآوری مبانی نظری ادب غنایی
 • تحلیل آثار غنایی در زمینۀ ادبیات تطبیقی.