دوره 11 (1400)
شماره 40
سردبیر مهمان برای این شماره: جناب آقای دکتر اسحاق طغیانی، استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان
شماره 39
سردبیر مهمان برای این شماره: جناب آقای دکتر اسحاق طغیانی، استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان
شماره 38
سردبیر مهمان برای این شماره: جناب آقای دکتر اسحاق طغیانی، استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
مقاله پژوهشی زبان و ادبیات فارسی
«کافر عشق ای صنم گناه ندارد» جستاری دربارۀ معنای بیتی از حافظ

مهدی تدین؛ سید علی محمودی لاهیجانی

دوره 11، شماره 41 ، دی 1400، صفحه 8-18

چکیده
  بیت «حافظ اگر سجدة تو کرد مکن عیب/ کافر عشق ای صنم گناه ندارد» در دیوان غزلیّات حافظ، یکی از بیت‌هایی است که از نظر معنا پیچیده و مبهم به نظر می‌رسد. بسیاری از شارحان در ارائۀ معنای بیت دچار لغزش شده‌اند و دلیل آن نیز توجه نکردن به معنای دقیق ترکیب «کافرِ عشق» است که سبب شده بیشتر شارحان به معنای کلّی بیت اشاره کنند و به تفسیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زبان و ادبیات فارسی
تحلیل ساده‌نویسی در عاشقانه‌های بیژن جلالی

داوود ملک زاده؛ عبدالحسین فرزاد؛ منصوره ثابت‌زاده

دوره 11، شماره 41 ، دی 1400، صفحه 20-35

چکیده
  بیژن جلالی از نخستین شاعرانی است که به شعر منثور با زبانی ساده روی آورد. این امر، نه تنها از مسیر تحولات شعر نو در ایران به‌ویژه از طریق نیما یوشیج، بلکه به واسطۀ حضور او در فرانسه و تأثیر از ادبیات اروپا شکل گرفت. جلالی از همان آغاز بیانی ساده در اشعارش داشت که از ابتدا تا انتهای شاعری‌اش با روندی تقریباً ثابت همراه بود. نکته‌ای که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عناصر گروتسک و مدرن‌گرایی در رمان شازده احتجاب گلشیری

سید اسماعیل قافله باشی؛ فرشته السادات حسینی

دوره 11، شماره 41 ، دی 1400، صفحه 36-53

چکیده
  پایبندی به فرم و شگرد در داستان، استخوان‌بندی اندیشه‌های گلشیری را تشکیل می‌دهد. او به دنبال نمایش حرکت و پویایی در ادبیات، به سنت‌شکنی دست زد و داستان را به ابزاری برای شناخت خود و دیگران مبدل ساخت و با این دیدگاه در رمان شازده احتجاب به جستجو در اعماق و نفوذ در لایه‌های پنهان ذهن شخصیت‌ها و کشف و شناخت خود و دیگران و بیان حقایق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زبان و ادبیات فارسی
بررسی نیاز عشق در شخصیّت تهمینه و سودابه براساس نظریه آبراهام مزلو

فخری زارعی؛ سیدکاظم موسوی؛ علی محمدی آسیابادی

دوره 11، شماره 41 ، دی 1400، صفحه 54-72

چکیده
  آثار ادبی، از جهت حضور انسان، موضوع نقد روان‌شناختی واقع می‌شوند و بستر مناسبی برای این‌ پژوهش‌ها به شمار می‌آیند. ویژگی برخی از آثار، ارائة تصویری از انسان خودشکوفاست. انسان‌گرایی از جریان‌های تأثیرگذار در روان‌شناسی است که انسان و رسیدنش به خودشکوفایی از مباحث مهم آن به‌شمارمی‌آید. مزلو، از پیشگامان انسان‌گرایی، الگویی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زبان و ادبیات فارسی
متن‌پژوهی و‌ قصه‌شناسی داستان ملک‌جمشید

حسن ذوالفقاری؛ سیده زیبا بهروز

دوره 11، شماره 41 ، دی 1400، صفحه 74-89

چکیده
  داستان «ملک جمشید، طلسم آصف و حمام بلور» یکی از داستان‌های عامیانة فارسی و رایج در عصر قاجار و کتابی از آخرین بازماندگان سنت افسانه‌سرایی ایرانی اثر نقیب‌الممالک است. ازجمله نوادر قصه‌های عامه است که مؤلف دارد. نویسندة این کتاب، همان پردازندة «امیرارسلان» معروف است که به دلیل شهرت «امیرارسلان»، داستان «ملک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زبان و ادبیات فارسی
تحلیل نگاه عرفانی به درد و رنج در گزیدۀ متون عرفانی قرن‌های پنجم، ششم و هفتم

احمد امیری خراسانی؛ فاطمه نیک پناه

دوره 11، شماره 41 ، دی 1400، صفحه 90-104

چکیده
  در مجموعۀ عرفان و ادبیات، «درد و رنج» یکی از احساسات و هیجانات مهم در ساحت نفسانی انسان است. به لحاظ حیات کلی بشری نیز درد و رنج از وجوه تأثیربرانگیزی به شمار می‌آید. این مقولۀ خاص یکی از هفت مفهوم و مسائل اصلی انسان در طول تاریخ به صور گوناگون بوده است و با تمام مفاهیم درونی و ارتباط آن با مفاهیم مشابه، یکی از دغدغه­های جدی انسان ...  بیشتر