دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، تابستان 1399، صفحه 1-88 
2. تحلیل تطبیقی عشق در خمسۀ نظامی و مثنوی مولانا

صفحه 23-40

نرگس خانی؛ عنایت الله شریف پور؛ علی اصغر باباصفری


5. عشق در کتاب مقدس با تأکید بر نگاه ژوزف مورفی و ابن عربی

صفحه 75-87

محمد علی وثوقیان نجف آبادی؛ سیدمحمد امیری؛ عطامحمد رادمنش