دوره و شماره: دوره 10، شماره 34، بهار 1399، صفحه 1-104 
1. بررسی شکوائیه‌ها در دیوان ابوالقاسم لاهوتی

صفحه 9-22

اکبر اکرمی ابرقویی؛ محمود صادق زاده؛ هادی حیدر‌ی‌نیا


3. بررسی تطبیقی انواع عشق عرفانی از دیدگاه ابن عربی و جامی در بهارستان

صفحه 37-48

فاطمه قاسمیان؛ پوران یوسفی پور کرمانی؛ آسیه ذبیح نیا عمران


5. نیایش در صحیفه‌ سجّادیه

صفحه 63-80

لیلا مرادی؛ سیدمحمد امیری