دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 1-110 
1. نوستالژی (غمیاد) در " نفثة المصدور"

صفحه 9-22

عطا محمد رادمنش؛ نوشین منصورپور


4. سبک‌شناسی و جلوه‌های غنایی غزلیات حسن خان شاملو

صفحه 53-68

مجتبی محمدی؛ سید مهدی نوریان؛ مهرداد چترایی


7. بازتاب چهره ساقی در کلیات شمس مولانا

صفحه 99-109

احمدرضا نظری چروده؛ بهرام خوشنودی