مقاله پژوهشی
1. نوستالژی در شعر بهار

زهرا باباپور؛ علی اصغر باباصفری

دوره 6، شماره 21 ، بهمن 1395، صفحه 7-18

چکیده
  چکیده نوستالژی، یادآوری خاطرات شیرین روزهایی است که رفته اند و دیگر برنمی گردند. نوستالژی یا غم غربت، احساس دلتنگی و حسرت نسبت به گذشته دلپذیر و همراه با حالت حسرت و دلتنگی است. می توان گفت این رفتار ناخودآگاه به منزله یک احساس عمومی در همه افراد وجود دارد. همواره انسان در تلاش است تا برای رهایی از وضع نامطلوب کنونی خود، جایگزینی پیدا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. ابلیس و شیطان در اندیشه‌ و آثار سعدی

شیما فاضلی؛ منوچهر جوکار؛ نصراله امامی

دوره 6، شماره 21 ، بهمن 1395، صفحه 19-30

چکیده
  ابلیس در اندیشه و آثار سعدی پرداختن به عرفان و تصوف به طور خاص و توجه به دانش‌های قرآنی به طور عام از رویکردهای مهم و رایج شاعران در روزگار سعدی است. این رویکرد به گستردگی و البته با نگرش خاص سعدی، در کلیات او نمودی آشکار دارد. در کنار موضوعات گوناگون حوزه‌ی دین و عرفان، پرداختن به ابلیس و مضامین داستانی مربوط به آن یکی از موارد پربسامد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. معشوق مهتر و کهتر در غزلیات و رباعیات سعدی

شبنم حاتم پور

دوره 6، شماره 21 ، بهمن 1395، صفحه 31-46

چکیده
  هجوم مغول و ترس مردان از غارت نوامیس، رواج عرفان، تفکر بی-ارزش بودن زنان و پیدا شدن معشوق ترک در جامعۀ ایران عواملی هستند که جایگاه اجتماعی زن را در عصر سعدی مهم و پیچیده کرده است. در چنین شرایطی سعدی به عنوان شاعری مردمی به انعکاس جامعۀ زمان خود در آثارش می‌پردازد و زن در مقام معشوق، غزلیات او را تازگی و طراوتی بی‌نظیر می‌بخشد. در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. تحلیل ساختاری سفر قهرمان در حماسه و عرفان بر اساس نظریۀ جوزف کمبل

رضا سمیع زاده؛ سجاد خجسته گزافرودی

دوره 6، شماره 21 ، بهمن 1395، صفحه 47-56

چکیده
  یکی از مهم‌ترین مسائل در حماسه‌ و‌ عرفان، مضامین یا مؤلفه‌های مشترکی‌ است که در این دو وجود دارد. تا آن‌جا که می‌توان گفت این مؤلفه‌ها موجب پیوند میان حماسه و عرفان می‌شوند. یکی از مهم‌ترین این مسائل، سفر قهرمان است؛ قهرمانی که از شخصیت‌های اصلی حماسه و عرفان محسوب ‌می‌شود و در آثار حماسی و عرفانی فارسی جایگاه والایی دارد. او ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. پیوند ادبیات ترک و ادبیات فارسی از نگاه شهریار

رسول حیدری

دوره 6، شماره 21 ، بهمن 1395، صفحه 57-68

چکیده
  چکیده: شهریار شاعریست دو زبانه که آثار موفقی را در هر دو زبان عرضه کرده است، به طوری که ستایشگران شعر ترکی او کم از طرفداران شعر فارسی او نیستند. دیدگاههای شاعری که با ظرایف هر دو زبان آشنایی دارد و تسلط خود را در هر دو زبان نشان داده، حائز اهمیت است؛ شهریار شعر ترکی را از نظر قدرت توصیف بخصوص توصیفات طبیعی می ستاید، همچنین از نظر قابلیتهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی، تحلیل و معرفی شرح مثنوی سروری

سید مسعود دفتریان؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ مرتضی رشیدی آشجردی

دوره 6، شماره 21 ، بهمن 1395، صفحه 69-79

چکیده
  مثنوی مولانا اثری گران‌بهاست که بیش از دیگر آثار، مورد توجّه شارحان بوده است بنابراین شرح‌های زیادی بر این کتاب نوشته شده است. تعدادی از شروح نوشته شده بر مثنوی معنوی تاکنون معرّفی و چاپ شده‌اند امّا هنوز تعدادی از این شروح، گمنام و در کنج کتابخانه‌ها در پردة نسیان باقی مانده‌اند. یکی از این شروح، شرح مصطفی بن شعبان سروری از عالمان ...  بیشتر