مقاله پژوهشی
1. بررسی سبک‌شناختی غزلیات خسروخان اردلان (یکی از مقلّدان خواجه حافظ شیرازی)

یحیی آتش‌زای؛ سید آرمان حسینی آبباریکی

دوره 4، شماره 13 ، زمستان 1393، صفحه 7-22

چکیده
  خسروخان اردلان معروف به «والی ناکام» از حکام کُردستان در قرن سیزدهم هجری قمری بوده است. خسروخان هر چند در جوانی (29 سالگی) فوت کرده و باوجود والی بودن، فرصت چندانی برای پرداختن به شعر و شاعری و یا بروز استعداد هنری خود نداشته است، امّا با وجود این از وی غزلیاتی به‌جای مانده که بیشتر به تقلید و استقبال از خواجه حافظ شیرازی سروده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. بررسی حرکت و تقابل در حکایت شیخ صنعان

مینا امانی؛ سرور فلاحی‌نژاد

دوره 4، شماره 13 ، زمستان 1393، صفحه 23-38

چکیده
  حکایت شیخ صنعان طولانی‌ترین و معروف‌ترین حکایت منظومۀ منطق‌الطیر عطار است که تاکنون تحلیل‌ها و مطالعات فراوانی از جنبه‌های مختلف دربارۀ آن صورت گرفته است. در این مقاله، حرکت و تقابل در حکایت شیخ صنعان بررسی شده است. در بررسی حرکت، از منظر بیرونی و درونی به این مؤلفه توجه شده است. طبق نتایج بررسی حرکات بیرونی از کعبه به روم و بالعکس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. پژواک فرهنگ شادی در شاهنامه و متون اوستایی و پهلوی

حسین جلالی

دوره 4، شماره 13 ، زمستان 1393، صفحه 39-50

چکیده
  در ایران باستان شادی مایۀ فزونی شور و سرور و امید و سبب بیرون شد ذهن و ضمیر انسان از سستی و انفعالِ مرگ‌آور و بی‌ثمر بود. می‌توان آن را یک موهبت بزرگ ایزدی که بیش از همۀ مواهب در خور سپاس است، تلقی کرد. نه فقط داریوش در کتیبۀ خویش، اهورا مزدا آفرینندۀ زمین و آسمان را به خاطر همین شادی که برای انسان آفرید سپاس جداگانه گفت، بلکه در اوستا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. نگاهی به بحور و اوزانِ عروضیِ اشعار فارسی مقامات حمیدی

محمد حکیم‌آذر؛ احمد رحیم خانی سامانی

دوره 4، شماره 13 ، زمستان 1393، صفحه 51-64

چکیده
  یکی از جنبه‌های مغفول در متون نثرِ فارسی و خصوصاً متنی نظیر مقامات حمیدی، بی‌توجّهی منتقدان و پژوهشگران، به ابیات و اشعار فارسی و عربیِ آن‌ها است. این بی‌توجّهی به یک دلیلِ مهم و آن این که تقریباً 99% اشعار این کتاب، سرودۀ خود قاضی حمیدالدّین بلخی است، نگارنده را واداشت تا به جای تکیه بر اظهار نظرهایِ تقریبی و نسبی، دربارۀ جایگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی استعارة مفهومی احساس «غم» در شعر مسعود سعد سلمان

سیده مریم فضائلی؛ شیما ابراهیمی

دوره 4، شماره 13 ، زمستان 1393، صفحه 65-80

چکیده
  احساس، یکی از محوری‌ترین و نافذترین جنبه‌های تجربة بشر است. مطالعة احساسات نمی‌تواند بدون توجه به تحقیقات میان رشته‌ای انجام شود. یکی از این رویکردهایی که می‌توان بر اساس آن تحلیلی از احساسات ارائه داد، زبان‌شناسی شناختی است و یکی از مفاهیم مطرح در این رویکرد، استعارة مفهومی است. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی مفهوم‌سازی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. ملاحظاتی در نقد کسروی بر غزلیات حافظ

محبوبه مسلمی‌زاده

دوره 4، شماره 13 ، زمستان 1393، صفحه 81-94

چکیده
  هدف مقالۀ حاضر رویکردی است به کتاب «حافظ چه می‌گوید؟» نوشتۀ احمد کسروی، که در آن به اعتراض و انتقاد از شخصیت و شعر حافظ، زبان گشوده همۀ ستایش‌هایی که از حافظ شده مایۀ گمراهی ایرانیان دانسته و گفته‌های حافظ را در هم و پریشان خوانده و با نوشتن این کتاب، به گفتۀ خود، کوشیده تا زحمت ایرانیان را کم کند و چاره‌ای برای گمراهی‌شان بیندیشد. ...  بیشتر