دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 1-113 
4. شکل‌شناسی تطبیقی غم‌نامه‌ها

صفحه 61-76

سید فرید راستگوفر؛ علی محمد فلاحی؛ سید مرتضی طاهری برزکی؛ معصومه جواد زاده


6. وطن در شعر مقاومت معاصر فلسطینی

صفحه 93-103

محمدرضا عزیزی‌پور؛ مسعود باوان پوری؛ نرگس لرستانی