نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، مختار سبک عرفانی در آثار عین‌القضات همدانی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 7-22]
 • استادمحمدی، نوشین سیر تحول شخصیت فرهاد در آثار مهم‌ترین مقلدین نظامی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 43-60]
 • اسدی، صدیقه تحلیل ابعاد معناشناختی رنگها در مثنوی معنوی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 21-40]
 • اسماعیل زاده، یوسف تحلیل مدح و ستایش در دو حکایت مثنوی معنوی از منظر باورهای غیر منطقی آلبرت الیس [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 7-20]
 • امیدبخش، میترا سبک عرفانی در آثار عین‌القضات همدانی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 7-22]
 • امیری، سید محمد تأثیر قرآن در اشعار عثمان مختاری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 23-42]
 • انصاری، نرگس تحلیل ابعاد معناشناختی رنگها در مثنوی معنوی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 21-40]

ب

 • بازیار، راضیه نگاهی به تغنیّات مهدی اخوان ثالث (م. امید) [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 77-94]
 • باقی، عبدالرضا ارتباط عقل و ایمان در مثنوی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 41-52]
 • باوان پوری، مسعود وطن در شعر مقاومت معاصر فلسطینی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 93-103]
 • بشیری، محمود سیر تحول شخصیت فرهاد در آثار مهم‌ترین مقلدین نظامی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 43-60]
 • بهارلو، بهار تحلیل بینامتنی «توبه» در غزلیات حافظ [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 33-48]

پ

 • پورسعدی، مینا جلوه‌های عشق در غزلیات وحشی بافقی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 27-40]

ج

چ

 • چترایی، مهرداد جلوه‌های عرفان در مظهرالآثار هاشمی کرمانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 7-26]
 • چیره، نسرین انواع نوستالژی در غزلیات شهریار [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 49-64]

ح

خ

 • خویشتندار، پریسا بررسی کنایه در شعر احمد شاملو از منظر زیباشناسی و نوآوری در کنایات [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 7-20]

د

 • دهقان، علی جلوه‌های عشق در غزلیات وحشی بافقی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 27-40]

ر

س

 • سادات مدنی، فاطمه تحلیل مدح و ستایش در دو حکایت مثنوی معنوی از منظر باورهای غیر منطقی آلبرت الیس [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 7-20]

ش

 • شالی ورکانه، نیره بررسی تطبیقی فراق در غزلیات سعدی و رهی معیری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 53-64]

ص

 • صیادی، روح‌الله نوستالژی در سروده‌های نازک‌الملائکه [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 77-92]
 • صیادانی، علی تحلیل ابعاد معناشناختی رنگها در مثنوی معنوی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 21-40]
 • صادقی شهپر، رضا بررسی تطبیقی فراق در غزلیات سعدی و رهی معیری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 53-64]

ض

 • ضیاء، محمّدرضا تداعی معانی و آفات آن در مثنوی مولوی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 65-74]

ط

ع

 • عالیقدر، نسیبه انواع نوستالژی در غزلیات شهریار [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 49-64]
 • عباسی، مرتضی تبیین وجوه سازواری غزل‌های سعدی با ردیف کنونی موسیقی ایرانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 57-76]
 • عدالت پور، هادی غیرت در منظومه‌های عاشقانه (ویس و رامین، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون) [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 21-32]
 • عدنانی، روجا بررسی تطبیقی جلوة معشوق در غزلیات خاقانی و سعدی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 95-106]
 • عزیزی‌پور، محمدرضا وطن در شعر مقاومت معاصر فلسطینی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 93-103]
 • عسگری، فراست تحلیل بینامتنی «توبه» در غزلیات حافظ [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 33-48]

ف

 • فاموری، مهدی چهره و جایگاه حضرت محمد (ص) در «کشف‌الاسرار» روزبهان بقلی شیرازی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 75-89]
 • فاموری، مهدی نگاهی به تغنیّات مهدی اخوان ثالث (م. امید) [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 77-94]
 • فلاحی، علی محمد شکل‌شناسی تطبیقی غم‌نامه‌ها [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 61-76]

ق

 • قربانی، خاور انواع نوستالژی در غزلیات شهریار [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 49-64]

ک

ل

 • لرستانی، نرگس وطن در شعر مقاومت معاصر فلسطینی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 93-103]

م

 • ماحوزی، مهدی تنوع مشبه به در قصاید خاقانی و انوری [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 87-109]
 • محمدی، مجتبی تأثیر قرآن در اشعار عثمان مختاری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 23-42]
 • محمد رادمنش، عطا بازتاب مقامات دهگانۀ عرفانی در دیوان خاقانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 41-56]

ه

 • همتی راد، گیتی تحلیل مدح و ستایش در دو حکایت مثنوی معنوی از منظر باورهای غیر منطقی آلبرت الیس [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 7-20]

ی

 • یزدان پناه، مهرعلی بررسی تطبیقی جلوة معشوق در غزلیات خاقانی و سعدی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 95-106]