نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، ایران

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، ایران

3 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، ایران

چکیده

قصه‌های عاشقانۀ عامیانه مملو از ماجرا‌هایی هستند که با توجه به ساختار روایی و داستانی مناسب و عناصر دراماتیک و نمایشی، قابلیت تبدیل به فیلم‌نامه و پویانمایی را دارند. در این پژوهش، با روش تحلیل محتوا، عناصر روایی و داستانی موجود در قصّه‌های عامیانه و متن منتخب، یعنی قصّه‌های مشدی گلین خانم نشان داده شده‌است و این نتیجه به دست آمده که این قصه‌ها انواع خاصی از شخصیت و عناصری از قبیل کشمکش، گفت‌وگو، بحران، گره‌افکنی، تعلیق و فضاسازی‌های فانتزی و خیالی را دارایند که در صورت پرداختِ درست می‌توانند برای ساخت پویانمایی مورد استفاده قرار گیرند و برای تأکید بیشتر، عناصر روایی و نمایشی طبق نظریۀ سالیوان، شومر و الکساندر در یک نمونه از این قصه‌ها بررسی و قابلیت این قصه‌ها برای تبدیل به پویانمایی اثبات گردید؛ همچنین بررسی‌های جادو و فانتزی و ارزش آن برای پویانمایی نشان می‌دهدکه عناصر فانتزی فراوان در این قصه‌ها، باعث استفادة بهتر فیلم‌نامه‌نویس از این گونۀ خاص می‌شود و می‌توان با اقتباس از این قصه‌هایِ مملو از مایه‌های فرهنگ کهن ایرانی، بین پویانمایی و این کهن فرهنگ، ارتباط برقرار کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The intricacies of romance folk tales for a dynamic look with emphasis on tales “Mashdi Galin Khanom”

نویسندگان [English]

  • fariba shamsi 1
  • mahbobeh khorasani 2
  • Shahrzad Niazi 3

1 PhD Candidate, Department of Persian Language and Literature, Islamic Azad University of Najafabad, Isfahan, Iran

2 Associate Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Iran

3 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Iran

چکیده [English]

The romance folk tales , It is full of adventures that have a proper narrative and story structure and Most of the dramatic elements are also suitable for converting to film and animation.

In this study, using content analysis method, the narrative elements contained in folk tales and selected text means “Mashdi Galin Khanom” are shown And the result is tha These stories have certain types of characters and elements such as conflict, dialogue, crisis, knotting, suspense, and fantasy and fantasy atmospheres Which, if paid for properly, can be used to create animation And for more emphasis, the narrative and dramatic elements according to the theory of Sullivan, Schumer and Alexander in a sample of these stories are examined. And the ability of these stories to become animation was proven; Studies of magic and fantasy and its value for animation also show that The abundance of fantasy elements in these stories makes the screenwriter make better use of this particular genre And by adapting these stories full of themes of ancient Iranian culture, a connection can be made between animation and this ancient culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The romance folk tales،The intricacies dynamic، animation، Galin Khanom&rdquo