تحلیل و مقایسة عناصر موسیقایی در غزلیات سعدی و رهی معیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. Niazi_60@yahoo.com

چکیده

رهی معیری از شعرا و ترانه‌سرایان معروف معاصر است که با مطالعۀ غزلهای سعدی، حافظ، مولوی و عراقی خود را از چشمۀ فیاض شعر پیشینیان سیراب کرد و یکی از غزل‌سرایان مشهور معاصر ایران شناخته شد. روانی، انسجام و خیال انگیزی سخن او آن گونه است که شعر او به سبک سخن سعدی نزدیک می‌شود؛ از این رو در این پژوهش کوشش شده است عناصر موسیقایی غزلیات این دو شاعر با توجه به موسیقی بیرونی، کناری، درونی و معنوی با ارائة میزان کاربرد آنها در یک تحلیل مقایسه‌ای بررسی گردد. با مطالعه و تحقیق انجام شده این نتیجه حاصل شد که سعدی و سپس رهی با بهره گیری از عناصر موسیقی افزای سخن بر زیبایی و شیوایی و تأثیر کلام خود افزوده‌اند؛ اگرچه اختلافاتی در شیوۀ بیان و کاربرد عناصر موسیقایی از نظر ساختار و شکل سخن دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها