موضوعات = زبان و ادبیات فارسی
تعداد مقالات: 11
1. شرح کانون و نوع روایت نگاره‌های نسخ مصور هفت‌پیکر نظامی در رابطه با متن آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

فرزانه مهریار؛ شهرزاد نیازی؛ مرتضی رشیدی


3. تحلیل استعارۀ مفهومی باد صبا در شعر حافظ

دوره 11، شماره 39، تابستان 1400، صفحه 23-38

خدابخش اسداللهی؛ جهاندوست سبزعلیپور


4. بررسی کهن‌الگوی زن اغواگر در مثنوی «زهره و منوچهر» ایرج‌میرزا

دوره 11، شماره 39، تابستان 1400، صفحه 39-56

محمود صادق زاده؛ هادی حیدری نیا؛ شکوفه یغمایی


5. بررسی تطبیقی عشق و عقل در اشعار حافظ و آثار فارسی سهروردی

دوره 11، شماره 39، تابستان 1400، صفحه 75-88

محمد جاوید صباغیان؛ ریحانه واعظ شهرستانی


6. تبیین غم و اندوه در شروه‌سرایی‌های فایز دشتی، محمدخان دشتی و مفتون بردخونی

دوره 11، شماره 39، تابستان 1400، صفحه 89-104

حیدر حاجیان؛ مریم پرهیزکاری؛ سید محمود سیدصادقی


7. «کافر عشق ای صنم گناه ندارد» جستاری دربارۀ معنای بیتی از حافظ

دوره 11، شماره 38، بهار 1400، صفحه 9-18

مهدی تدین؛ سید علی محمودی لاهیجانی


8. تحلیل ساده‌نویسی در عاشقانه‌های بیژن جلالی

دوره 11، شماره 38، بهار 1400، صفحه 19-32

داوود ملک زاده؛ عبدالحسین فرزاد؛ منصوره ثابت‌زاده


9. بررسی نیاز عشق در شخصیّت تهمینه و سودابه براساس نظریه آبراهام مزلو

دوره 11، شماره 38، بهار 1400، صفحه 49-66

فخری زارعی؛ سیدکاظم موسوی؛ علی محمدی آسیابادی


10. متن‌پژوهی و‌ قصه‌شناسی داستان ملک‌جمشید

دوره 11، شماره 38، بهار 1400، صفحه 67-82

حسن ذوالفقاری؛ سیده زیبا بهروز


11. تحلیل نگاه عرفانی به درد و رنج در گزیدۀ متون عرفانی قرن‌های پنجم، ششم و هفتم

دوره 11، شماره 38، بهار 1400، صفحه 83-96

احمد امیری خراسانی؛ فاطمه نیک پناه