کلیدواژه‌ها = شکرالله رومی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شاعرانه های فارسیِ دربار عثمانی با تکیه بر بهجۀالتواریخ شکرالله رومی

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 97-108

حمیدرضا قربانی دستجردی؛ مهرداد چترایی؛ مرتضی رشیدی