کلیدواژه‌ها = خاستگاه تصاویر سیاسی
تعداد مقالات: 1
1. خاستگاه تصاویر اجتماعی – سیاسی در شعر صائب تبریزی

دوره 6، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 21-30

ایرج مهرکی؛ منصوره بصیرپور