کلیدواژه‌ها = شعر غنایی
تعداد مقالات: 4
1. سبک‌شناسی و جلوه‌های غنایی غزلیات حسن خان شاملو

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 53-68

مجتبی محمدی؛ سید مهدی نوریان؛ مهرداد چترایی


2. ساختار داستانی منظومه های عاشقانۀ فارسی

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 73-90

حسن ذوالفقاری


3. شعر غنایی و عرفان

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 39-58

مهدی تدین


4. زبان شعر و عشق

دوره 5، شماره 14، بهار 1394، صفحه 7-18

سیّد احمد حسینی کازرونی