کلیدواژه‌ها = ادبیات فارسی
تعداد مقالات: 2
1. آهنگ شناسی شعر فارسی

دوره 5، شماره 14، بهار 1394، صفحه 19-28

محمد فشارکی


2. مطالعۀ تطبیقی نوستالژی مرگ و زندگی در اشعار محمود درویش و قیصر امین‌پور

دوره 3، شماره 6، بهار 1392، صفحه 23-34

محمد شایگان مهر؛ جعفر عموزاد مهدیرجی