کلیدواژه‌ها = سعدی
تعداد مقالات: 11
1. ابزارهای بلاغی و دستوری توصیف در غزل های سعدی

دوره 7، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 25-36

سیده شبنم لاجوردی زاده؛ محمدرضا حصارکی


2. معشوق مهتر و کهتر در غزلیات و رباعیات سعدی

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 31-46

شبنم حاتم پور


3. تحلیل و مقایسة عناصر موسیقایی در غزلیات سعدی و رهی معیری

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 7-24

حسین آقاحسینی؛ شهرزاد نیازی


4. بررسی شیوة «واسوخت» در غزلیات سعدی

دوره 5، شماره 14، بهار 1394، صفحه 55-66

عبدالرضا مدرس زاده


6. بررسی تطبیقی عشق در غزلیات مولانا، سعدی و حافظ

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 67-82

عبدالله نصرتی؛ راضیه بهرامی


7. نگاهی به خلوت عرفانی سعدی و جهاد اساطیری «او»

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 7-18

رقیه ابراهیمی شهرآباد؛ طیبه ابراهیمی شهرآباد


8. بررسی تطبیقی فراق در غزلیات سعدی و رهی معیری

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 53-64

رضا صادقی شهپر؛ نیره شالی ورکانه


9. بررسی تطبیقی جلوة معشوق در غزلیات خاقانی و سعدی

دوره 2، شماره 2، بهار 1391، صفحه 95-106

مهرعلی یزدان پناه؛ روجا عدنانی


10. تأملّی در دیوان جلال طبیب شیرازی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 39-60

مسیح بهرامیان


11. غزل سعدی و حافظ

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 99-128

محمد فشارکی