کلیدواژه‌ها = مرگ
تعداد مقالات: 4
1. نوستالژی در رباعیات خیام

دوره 6، شماره 18، بهار 1395، صفحه 63-72

علی دهقانی


2. آیین‌های سوگواری و مرثیه خوانی در شاهنامه ی فردوسی

دوره 3، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 59-76

اعظم نیک آبادی؛ زینب باقری


3. مطالعۀ تطبیقی نوستالژی مرگ و زندگی در اشعار محمود درویش و قیصر امین‌پور

دوره 3، شماره 6، بهار 1392، صفحه 23-34

محمد شایگان مهر؛ جعفر عموزاد مهدیرجی


4. جلوه‌های عاشقان و مرگ آنان در شاهنامه فردوسی

دوره 3، شماره 6، بهار 1392، صفحه 7-22

علی چوبینه؛ محمدجواد قاسمی