کلیدواژه‌ها = ادبیات غنایی
تعداد مقالات: 12
1. بررسی سیمای معشوق در شعر طاهربگ جاف

دوره 8، شماره 26، بهار 1397، صفحه 9-16

مسعود باوان پوری؛ طیبه فدوی؛ نرگس لرستانی


2. سبک‌شناسی نشانه‌ها در مجموعۀ شعر «آخر شاهنامه» از اخوان ثالث

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 23-40

سارا شفیع زاده گروسی


4. مقایسۀ تحلیلی مناجات‌های خمسۀ نظامی و امیرخسرو دهلوی

دوره 7، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 9-20

محمد امین محمدپور؛ علی اصغر بابا صفری؛ نرگس خانی


6. مرثیه اجتماعی در شعر معاصر(1357-1300 ه.ش)

دوره 6، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 27-42

علی اصغر باباصفری؛ نرگس نصری


8. مقایسه تحلیلی هجو در شعر سنایی غزنوی، جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی و خاقانی شروانی

دوره 5، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 7-20

علی اصغر باباصفری؛ حشمت الله انصاری


9. مروری بر تاریخچة ادبیات غنایی در ایران

دوره 5، شماره 14، بهار 1394، صفحه 67-82

فرشته ناصری


11. غزل سعدی و حافظ

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 99-128

محمد فشارکی


12. خیام و رابرت گریوز، دو بیگانۀ آشنا

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 27-38

هلن اولیایی نیا