کلیدواژه‌ها = سفر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مولفه‌ی سفر در اشعار اخوان ثالث

دوره 7، شماره 22، بهار 1396، صفحه 21-32

خدابخش اسداللهی؛ محمد یحیایی


2. تحلیل ساختاری سفر قهرمان در حماسه و عرفان بر اساس نظریۀ جوزف کمبل

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 47-56

رضا سمیع زاده؛ سجاد خجسته گزافرودی