کلیدواژه‌ها = استعاره مفهومی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل استعارۀ مفهومی باد صبا در شعر حافظ

دوره 11، شماره 39، تابستان 1400، صفحه 23-38

خدابخش اسداللهی؛ جهاندوست سبزعلیپور