کلیدواژه‌ها = مضامین
تعداد مقالات: 2
1. ادب غنایی در اشعار شیخ کاظم سعیدی

دوره 10، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 31-42

کریم رشیدی گمین؛ پوران یوسفی پور کرمانی؛ هوشمند اسفندیارپور


2. تحلیل محتوایی شکوائیه‌ها‌ در شعر دورۀ مشروطه با تأکید بر اشعار میرزادۀ عشقی

دوره 10، شماره 34، بهار 1399، صفحه 49-62

بیان کریمی اصلی؛ کرمعلی قدمیاری؛ عبدالله طلوعی آذر