کلیدواژه‌ها = مثنوی
تعداد مقالات: 4
1. بن مایه مهر و محبت در روابط خانوادگی در آثار مولوی

دوره 10، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 93-110

علی رحمانیان؛ فاطمه تسلیم جهرمی؛ احمد امیری خراسانی


2. شیوۀ تأویل عاشقانة مولانا از آیات قران و بررسی آن در قصه‌های قرآنی

دوره 10، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 9-30

حلیمه دیلمی نژاد؛ شمس الحاجیه اردلانی؛ سید احمد حسینی کازرونی


3. تحلیل تطبیقی عشق در خمسۀ نظامی و مثنوی مولانا

دوره 10، شماره 35، تابستان 1399، صفحه 23-40

نرگس خانی؛ عنایت الله شریف پور؛ علی اصغر باباصفری


4. بررسی و تحلیل آیین های مربوط به ازدواج در مثنوی معنوی و غزلیات شمس

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 55-66

وحید رحمانی خلیلی؛ پروین دخت مشهور؛ سید حسین سیدی