کلیدواژه‌ها = عشق
تعداد مقالات: 7
1. بررسی تطبیقی عشق و عقل در اشعار حافظ و آثار فارسی سهروردی

دوره 11، شماره 39، تابستان 1400، صفحه 75-88

محمد جاوید صباغیان؛ ریحانه واعظ شهرستانی


2. بررسی نیاز عشق در شخصیّت تهمینه و سودابه براساس نظریه آبراهام مزلو

دوره 11، شماره 38، بهار 1400، صفحه 49-66

فخری زارعی؛ سیدکاظم موسوی؛ علی محمدی آسیابادی


4. تحلیل تطبیقی عشق در خمسۀ نظامی و مثنوی مولانا

دوره 10، شماره 35، تابستان 1399، صفحه 23-40

نرگس خانی؛ عنایت الله شریف پور؛ علی اصغر باباصفری


5. عشق در کتاب مقدس با تأکید بر نگاه ژوزف مورفی و ابن عربی

دوره 10، شماره 35، تابستان 1399، صفحه 75-87

محمد علی وثوقیان نجف آبادی؛ سیدمحمد امیری؛ عطامحمد رادمنش


6. بررسی تطبیقی انواع عشق عرفانی از دیدگاه ابن عربی و جامی در بهارستان

دوره 10، شماره 34، بهار 1399، صفحه 37-48

فاطمه قاسمیان؛ پوران یوسفی پور کرمانی؛ آسیه ذبیح نیا عمران