نویسنده = ریحانه واعظ شهرستانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی عشق و عقل در اشعار حافظ و آثار فارسی سهروردی

دوره 11، شماره 39، تابستان 1400، صفحه 75-88

محمد جاوید صباغیان؛ ریحانه واعظ شهرستانی