نویسنده = فاطمه تسلیم جهرمی
تعداد مقالات: 2
1. بن مایه مهر و محبت در روابط خانوادگی در آثار مولوی

دوره 10، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 93-110

علی رحمانیان؛ فاطمه تسلیم جهرمی؛ احمد امیری خراسانی


2. جایگاه نخل در اشعار غنایی عامیانۀ مردم جهرم

دوره 10، شماره 35، تابستان 1399، صفحه 9-22

فاطمه تسلیم جهرمی