نویسنده = رزیتا جعفری
تعداد مقالات: 1
1. «مقایسه توصیفات تصویری خسرو شیرین نظامی با معشوق درغزل سعدی»

دوره 9، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 45-54

رزیتا جعفری؛ نغمه موذنی