نویسنده = منوچهر جوکار
تعداد مقالات: 2
2. ابلیس و شیطان در اندیشه‌ و آثار سعدی

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 19-30

شیما فاضلی؛ منوچهر جوکار؛ نصراله امامی