نویسنده = شمس الحاجیه اردلانی
تعداد مقالات: 3
1. شیوۀ تأویل عاشقانة مولانا از آیات قران و بررسی آن در قصه‌های قرآنی

دوره 10، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 9-30

حلیمه دیلمی نژاد؛ شمس الحاجیه اردلانی؛ سید احمد حسینی کازرونی


2. ماهیت و کارکرد تصویر نمادین در شعر نیما

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 29-44

سیدفائض درخوش؛ شمس الحاجیه اردلانی؛ سیداحمد حسینی کازرونی