نویسنده = مظاهر نیکخواه
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل روایی حکایت‌های گلستان سعدی، مطالعۀ موردی، باب ششم

دوره 8، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 47-66

فخرالدین سعیدی ابواسحاقی؛ محمد حکیم آذر؛ مظاهر نیکخواه


2. بررسی تلمیح در شیرین و خسرو امیر خسرو دهلوی

دوره 6، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 7-20

ساره أقایی؛ مظاهر نیکخواه