نویسنده = ایرج مهرکی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل و بررسی ترانه معاصر فارسی

دوره 9، شماره 33، زمستان 1398، صفحه 71-80

سید مهدی موسوی میرکلائی؛ ایرج مهرکی


2. تحیر و تداعی های آن در غزلیات بیدل دهلوی

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 9-28

منصوره بصیرپور؛ ایرج مهرکی


3. خاستگاه تصاویر اجتماعی – سیاسی در شعر صائب تبریزی

دوره 6، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 21-30

ایرج مهرکی؛ منصوره بصیرپور