نویسنده = فزونه دوانی
تعداد مقالات: 1
1. پیوند اسطوره و باورهای عامیانه در هفت‌پیکر نظامی

دوره 5، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 61-76

محمد فشارکی؛ محبوبه خراسانی؛ فزونه دوانی