نویسنده = سرور فلاحی‌نژاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حرکت و تقابل در حکایت شیخ صنعان

دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 23-38

مینا امانی؛ سرور فلاحی‌نژاد