نویسنده = علی اصغر باباصفری
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل تطبیقی عشق در خمسۀ نظامی و مثنوی مولانا

دوره 10، شماره 35، تابستان 1399، صفحه 23-40

نرگس خانی؛ عنایت الله شریف پور؛ علی اصغر باباصفری


2. نوستالژی در شعر بهار

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 7-18

زهرا باباپور؛ علی اصغر باباصفری


3. مرثیه اجتماعی در شعر معاصر(1357-1300 ه.ش)

دوره 6، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 27-42

علی اصغر باباصفری؛ نرگس نصری


4. مقایسه تحلیلی هجو در شعر سنایی غزنوی، جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی و خاقانی شروانی

دوره 5، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 7-20

علی اصغر باباصفری؛ حشمت الله انصاری