نویسنده = محبوبه خراسانی
تعداد مقالات: 4
1. پیوند اسطوره و باورهای عامیانه در هفت‌پیکر نظامی

دوره 5، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 61-76

محمد فشارکی؛ محبوبه خراسانی؛ فزونه دوانی


2. بررسی تطبیقی داستان‌های هزارویک شب با داستان هفت‌پیکر نظامی

دوره 4، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 25-38

محبوبه خراسانی؛ شهلا حاج طالبی


3. تحلیل و مقایسة غزلیات اجتماعی دورة مشروطه، پهلوی اول و دوم

دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 33-52

مرتضی رشیدی؛ محبوبه خراسانی؛ سودابه یوسفیان