نویسنده = مهرداد چترایی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی شاعرانه های فارسیِ دربار عثمانی با تکیه بر بهجۀالتواریخ شکرالله رومی

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 97-108

حمیدرضا قربانی دستجردی؛ مهرداد چترایی؛ مرتضی رشیدی


2. سبک‌شناسی و جلوه‌های غنایی غزلیات حسن خان شاملو

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 53-68

مجتبی محمدی؛ سید مهدی نوریان؛ مهرداد چترایی