نویسنده = محمد حکیم آذر
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ادبیات تعلیمی در هزار و یک شب

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 81-99

شکوفه محمدی رایگانی؛ محمد حکیم آذر؛ حسین خسروی


2. تحلیل روایی حکایت‌های گلستان سعدی، مطالعۀ موردی، باب ششم

دوره 8، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 47-66

فخرالدین سعیدی ابواسحاقی؛ محمد حکیم آذر؛ مظاهر نیکخواه


3. نگاهی به بحور و اوزانِ عروضیِ اشعار فارسی مقامات حمیدی

دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 51-64

محمد حکیم‌آذر؛ احمد رحیم خانی سامانی