نویسنده = حسن ذوالفقاری
تعداد مقالات: 2
1. قصه‌شناسی فلک‌نازنامه

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 39-54

حسن ذوالفقاری


2. ساختار داستانی منظومه های عاشقانۀ فارسی

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 73-90

حسن ذوالفقاری