نویسنده = سید احمد حسینی کازرونی
تعداد مقالات: 4
1. شیوۀ تأویل عاشقانة مولانا از آیات قران و بررسی آن در قصه‌های قرآنی

دوره 10، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 9-30

حلیمه دیلمی نژاد؛ شمس الحاجیه اردلانی؛ سید احمد حسینی کازرونی


2. سوگسروده ها و مصیبت خوانی ها در ادبیات استان بوشهر

دوره 8، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 75-87

حیدر منصوری؛ سید احمد حسینی کازرونی؛ سید جعفر حمیدی


3. بررسی جایگاه عناصر بلاغی در عرفان فخرالدین عراقی

دوره 7، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 9-24

محمدصالح امیری؛ سید احمد حسینی کازرونی؛ سید جعفر حمیدی