نویسنده = محبوبه خراسانی
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل آوا و القا در اشعار عاشورایی صفایی جندقی

دوره 9، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 81-97

مهدی نجفی؛ اسحاق طغیانی؛ محبوبه خراسانی


3. بررسی روایت شناختی روح العاشقینِ شاه شجاع

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 25-38

تقی پورنامداریان؛ محبوبه خراسانی