نویسنده = عطا محمد رادمنش
تعداد مقالات: 2
1. نوستالژی (غمیاد) در " نفثة المصدور"

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 9-22

عطا محمد رادمنش؛ نوشین منصورپور


2. بازتاب مقامات دهگانۀ عرفانی در دیوان خاقانی

دوره 2، شماره 2، بهار 1391، صفحه 41-56

عطا محمد رادمنش؛ زهرا کریم زاده شوشتری نژاد